تبلیغات
«ما» می توانیم!
بیست و پنجم مهر 92  15:15
توسط: ریحانه


یک مساله ای که خیلی اوقات در اکثر قضاوت ها و تحلیل های ما موثر است حالت استمراری است که عکس در آدم القا میکند. وقتی یک عکسی را میبینیم توجه نمیکنیم که عکس ثبت یک لحظه است ثبت یک «آن»، و بر اساس اینکه این تصویری که در حال تماشایش هستیم یک زمان طولانی را روایت میکند به قضاوت مینشینیم.
یکی از بارزترین مثالش زمان سفر احمدی نژاد به ونزوئلا برای شرکت در مراسم تدفین چاوز هست. که با دیدن عکس احمدی نژاد همراه مادر چاوز با القای حالت استمرار این قضاوت صورت گرفت که این تماس بدنی طولانی مدت بوده است. (کاری به درستی یا نادرستی یا اصل بودن یا نبودن این تصویر و اتفاق ندارم) بحث بر سر این است که با دیدن آن تصویر حکم بر استمرار داده شد.. عکسی که راوی لحظه است را بر چند دقیقه حمل کردیم.
نمونه دیگری که این روزها شاهد آن هستیم مقایسه عکس استراحت جواد ظریف با نماز خواندن جلیلی به عنوان دو تیم مذاکره کننده مختلف هست و نتیجه گیری بر اساس این دو تصویر که تیم مذاکره کننده سابق اهل تهجد و تلاش بوده و تیم فعلی اهل استراحت و پا روی پا انداختن. کاری به روش و منش این دو تیم ندارم بحث بر سر این است که بر اساس یک عکس استراحت از ظریف نمی توان نتیجه گرفت که این تیم یا این فرد اهل استراحت و لمباندن و بی خیالی است..
امیدوارم مساله را به خوبی بسط و توضیح داده باشم
سعی کنیم درست نتیجه گیری کنیم..


  • آخرین ویرایش:بیست و پنجم مهر 92
  • تعداد کل صفحات :63  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...