تبلیغات
«ما» می توانیم! - آداب امر به معروف و نهی از منکر در کلام امام خمینی

آداب امر به معروف و نهی از منکر در کلام امام خمینی

و باب امر به معروف و نهی از منکر از وجهه رحمت رحیمیه است. پس، بر آمر به معروف و ناهی از منکر لازم است که به قلب خود از رحمت رحیمیه بچشاند، و نظرش در امر و نهی خودنمایی و خودفروشی و تحمیل امر و نهی خود نباشد، زیرا که اگر با این نظر مشی کند، منظور از امر به معروف و نهی از منکر، که حصول سعادت عباد و اجرای احکام الله در بلاد است، حاصل نشود. بلکه گاه شود که از امر به معروف انسان جاهل نتیجه معکوسه حاصل شود، و چندین منکر سربار  شود برای یک امر و نهی جاهلانه که از روی خواهش نفسانی و تصرف شیطانی واقع شود. و اما اگر حس رحمت و شفقت و حق نوعیت و اخوت انسان را به ارشاد جاهلان و بیدار کردن غافلان وادار کند، کیفیت بیان و ارشاد که از ترشحات قلب رحیمانه است طوری شود که قهرا تاثیر در مواد لایقه بسزا کند و قلوب صلبه سخت را نیز از آن استکبار و استنکار فرونشاند.
افسوس که ما از قرآن تعلم نمیگیریم و به این کتاب کریم الهی نظر تدبر و تعلم نداریم و استفاده ما از این فکر حکیم کم و ناچیز است.
..
فرعون که طغیانش به جایی رسید که انا ربکم الاعلی گفت، و علو و فسادش به پایه ای قرار گرفت که یذبح ابنائهم و یستحیی نسائهم درباره او نازل شد، .. خداوند رحمن به رحمت رحیمیه خود در جمیع جهان نظر فرمود و متواضعترین و کاملترین نوع بشر، یعنی نبی عظیم الشان و رسول عالی مقام مکرمی مثل موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، را انتخاب فرمود و با دست تربیت خود تعلیم و تربیت کرد او را، چنانچه فرماید : و لما بلغ اشده واستوی آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. و پشت او را قوی فرمود به برادر بزرگواری مثل هارون علیه السلام، و این دو بزرگوار را که گل سرسبد عالم انسانیت بودند، خدای تعالی انتخاب فرمود.
.. بالجمله، با همه تشریفات، خدای تعالی این همه تهیه را دید و موسی کلیم را را ورزید به ورزش های روحانی، چنانچه فرماید و فتناک فتونا. و سالها در خدمت شعیب پیر، مرد راه هدایت و ورزیده عالم انسانیت، او را فرستاد..
...
پس از اینهمه امتحانات و تربیتهای روحانی برای چه خدای تعالی او را تهیه کرد؟ برای دعوت و هدایت و ارشاد و نجات دادن یک نفر بنده طاغی و یاغی که کوس انا ربکم الاعلایی کوفت، و آن همه فساد در ارض می کرد. ممکن بود خدای تعالی او را به صاعقه غضب بسوزاند، ولی رحمت رحیمیه برای دو پیغمبر بزرگ  می فرستد، و در عین حال سفارش او را می فرماید که با او با کلام نرم و لین گفتگو کنید، باشد که به یاد خدا افتد و از کردار خود و عاقبت امر بترسد. 
این دستور امر به معروف و نهی از منکر است. این کیفیت ارشاد مثل فرعون طاغوت است. اکنون تو نیز که می خواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی، از این آیات شریفه الهیه، که برای تذکر و تعلم فرو فرستاده شده، متذکر شو و تعلم گیر با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند ملاقات کن و خیر آنها را از صمیم قلب طالب شو. و چون قلب خود را رحمانی و رحیمی یافتی، به امر و نهی و ارشاد قیام کن تا دلهای سخت را برق عاطفه قلبت نرم کند و آهن قلوب به موعظت آمیخته با آتش محبتت لین گردد.

و این وادی غیر از وادی بغض فی الله و حب فی الله است که انسان باید با اعداء دین عداوت داشته باشد.

آداب الصلوة، امام خمینی،صفحه 238 تا 241